Kirjanpitoaineisto

Kaikista yritystoimintaan liittyvistä taloudellisista tapahtumista tarvitaan todiste, eli tosite. Taloudellisia tapahtumia ovat esimerkiksi myynti- ja ostotapahtumat. Tosite on todiste tapahtumasta. Keskeistä tositteessa on tietosisältö ja toisinaan sitä pitääkin täydentää, jotta se on riittävä kirjanpitoon. Esimerkiksi edustuskulutositteeseen on merkittävä edustustilaisuuden tarkoitus ja osallistujat. Kirjanpitoaineisto koostuu kaikista näistä yrityksen talouteen liittyvistä tositteista.

Toimitettavaan kirjanpitoaineistoon sisältyy yleensä

  • Tiliotteen asiakas voi toimittaa itse paperisena tai sähköisenä. Tiliote voidaan noutaa myös pankin sopimuksen avulla suoraan pankista WebServicen kautta.
  • Myyntitositteita ovat mm. myyntilaskut, kassaraportit ja myyntipäiväkirjat. Käytettäessä TamBerg MasSi:n ohjelmistoa laskujen tekemiseen, ei myyntilaskuja tarvitse erikseen toimittaa tilitoimistoon, muuten voit toimittaa tositteet paperisina tai muulla yhdessä sovitulla tavalla.
  • Ostotositteita ovat mm. ostolaskut ja kuitit. Ostotositteet voidaan toimittaa pilvipalvelun kautta tai paperisena.
  • Mahdollisia muita tositteita ovat mm. Verohallinnon päätökset, tehdyt sopimukset, rahoitustositteet ja matkalaskut. Nämä voit toimittaa paperisina tai sähköisenä TamBerg MasSi:in.

Tosite on liiketapahtuman todistusaineisto ja tälle on tiettyjä vaatimuksia

  1. Kaikkien Tilitoimistoon toimitettujen tositteiden tulee liittyä yrittäjän liiketoimintaan. Asiakas on itse vastuussa toimittamiensa tositteiden aiheellisuudesta. Lähtökohtaisesti pyrimme aina kirjaamaan toimitetut tositteet asiakkaalle edullisimmalla tavalla.
  2. Jos toimitetusta ostokuitista ei käy selvästi ilmi mihin käyttötarkoitukseen tuote tai palvelu on ostettu tai tuote on merkitty pelkällä tuotekoodilla, tulee tositteelle merkitä käyttötarkoitus. Jos olet esimerkiksi ostanut täysin toimialastasi poikkeavia tuotteita lahjaksi, sisustuselementeiksi tms., merkitse tuo käyttötarkoitus kuittiin ”lahja asiakkaalle xx”. Kun ostetut tuotteet tai palvelut liittyvät selkeästi liiketoimintaasi, ei kuitteihin tarvitse merkitä käyttötarkoitusta.
  3. Arvonlisävero tulee olla eriteltynä tositteella, jotta voit vähentää arvonlisäveron verotuksessa. Näin ollen pelkkä korttimaksutosite tai maksumuistutus ei käy yksinään tositteena. Näiden lisäksi tarvitaan aina esimerkiksi alkuperäinen lasku tai kassakuitti tuote-erittelyineen.
  4. Maksaessasi omalta tililtäsi/ omalla rahalla yrityksen kuluja, on näihin tositteisiin hyvä merkitä, että kyseinen kulu on maksettu yrittäjän tililtä ja jos yrittäjiä on useampia, tulee merkitä myös, kenen yrittäjän tililtä kulu on maksettu. Esimerkki merkinnästä ”maksettu yrittäjän x tililtä”.

Kirjanpitoaineiston toimitusaikataulu

Kirjanpito tehdään viranomaisille ilmoitettavien määräpäivien mukaan. Tästä johtuen, kaikki kirjanpitoaineisto tulee toimittaa Tilitoimistoon mahdollisimman pian kuukauden päätyttyä. Jos aineisto toimitetaan myöhässä, emme voi taata työn valmistumista määräpäivään mennessä. Jotta ehdimme tehdä yrityksenne kirjanpidon määräpäivään mennessä, tulee aineisto toimittaa viimeistään seuraavan kuun 25. päivään mennessä. Arvonlisäveroilmoitus tulee antaa verottajalle 1 kk ja 12 päivän kuluessa kuukauden päätyttyä, esimerkiksi tammikuun ilmoitus viimeistään 12.3. Tällöin myös arvonlisävero tulee maksaa verottajalle.