Asiakaslähtöistä Taloushallintoa Yrityksille

Tutustu palveluihin

Vastuunjako Tilitoimiston Ja Asiakkaan Välillä

Asiakas Vastaa

  • Asiakas on vastuussa omasta liiketoiminnastaan sekä toimittamastaan materiaalista.
  • Asiakkaan tulee toimittaa kirjanpitoaineisto tilitoimistolle täydellisenä ja mahdollisimman pian kirjanpitokauden päätyttyä, kuitenkin 25 päivän sisällä kirjanpitokauden päätyttyä.
  • Asiakas on vastuussa toimitettujen tietojen ja aineiston oikeellisuudesta, täydellisyydestä sekä niiden kuulumisesta kirjanpitoon.
  • Asiakas on vastuussa omasta liiketoiminnastaan ja tähän liittyvistä velvoitteista. Näitä ovat kirjanpitovelvollisuus, verovelvollisuus, työnantajavelvoitteet sekä valvonta- ja viranomaisilmoitus velvoitteet.

Tilitoimisto Vastaa

  • Tilitoimisto vastaa suorittamistaan palveluista.
  • Tilitoimiston vastuulla on suorittaa sopimuksen mukaiset palvelut ajallaan.
  • Tilitoimisto vastaa myös tekemistään virheistä ja laiminlyönneistä. Tilitoimisto ei kuitenkaan ole korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutunut asiakkaan antamien tietojen virheistä tai puutteista.
  • Tilitoimisto on vastuussa asiakkaansa tiedoista ja niiden turvaamisesta.

Taloushallinnon Palvelut

Tutustu palveluihin ja ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.